Розкриття інформації про ТОВ «ФК «ОКТАВА ФІНАНС» як надавача фінансових послуг інформації відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та фінансові компанії»

1. Інформація про надавача фінансових послуг:
Найменування, місцезнаходження, контактний номер телефону, адреса електронної пошти надавача фінансових послуг та адреса, за якою приймаються скарги клієнтів;ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «А ФІНАНС»
Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, прим. 210
Тел: (044) 334-66-45
Ел. адреса
Україна, 01042, м. Київ, пров. Новопечерський, буд. 3, корп. 2, прим. 210
комерційне (фірмове) найменування надавача фінансових послуг відповідно до його установчих документів (за наявності)Комерційне (фірмове) найменування установчими документами не передбачено
інформацію про торговельні марки (знаки для товарів і послуг), які використовуються надавачем фінансових послуг для надання ним відповідних видів фінансових послуг, шляхом розміщення на власному вебсайті наявного зображення позначень, які є об’єктом торговельної марки, свідоцтва про реєстрацію/заявки на торговельну марку (знак для товарів та послуг) (за наявності) або документів, які підтверджують наявність інших правових підстав використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг);Торговельні марки Товариством не використовуються
відомості про відокремлені підрозділи, місця надання фінансових послуг;Перелік відділень
відомості про склад органів управління;Вищий орган управління – Загальні збори учасників
Виконавчий орган – директор: Ніколаєв Віктор Анатолійович
відомості про фінансові показники діяльності, річну фінансову звітність, структуру власності, іншу інформацію про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до закону;Відомості про фінансові показники діяльності, річну фінансову звітність

Інформація про Структуру власності розміщена на вебсайті Товариства в розділі «Розкриття інформації»
відомості про державну реєстрацію надавача фінансових послуг;Номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи: 10701020000073452
Дата реєстрації: 06.02.2018
ідентифікаційний код юридичної особи;41919171
інформація про наявність у надавача фінансових послуг права на надання відповідної фінансової послуги та відомості щодо включення надавача фінансових послуг до Державного реєстру фінансових установ;Сторінка офіційного Інтернет-представництва НБУ, на якій розміщені інструменти пошуку в комплексній інформаційній системі Національного банку України, які дають можливість пошуку інформації в Державному реєстрі фінансових установ
відомості про порушення провадження у справі про банкрутство, відкриття ліквідаційної процедури, застосування процедури санації до надавача фінансових послуг;Провадження у справі про банкрутство не порушувалось, ліквідаційна процедура не відкривалась, процедура санації не застосовувалась
рішення про ліквідацію/припинення надавача фінансових послуг;Рішення про ліквідацію/припинення ТОВ «ФК «А ФІНАНС» не приймалися
контактна інформація Регулятора, який здійснює державне регулювання щодо діяльності надавача фінансових послуг;Національний банк України
Адреа: 01601, м. Київ, вул. Інститутська, 9
Тел.: 0800 505240
Ел. адреса
2. Перелік послуг та продуктів, що надаються надавачем фінансових послуг, порядок та умови їх надання;Торгівля валютними цінностями в готівковій формі
3. Вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги (для продуктів, які пропонуються клієнтам, що не є споживачами, така інформація може бути індивідуальною);Інформація про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти, винагороду) щодо продуктів залежно від виду фінансової послуги розміщена за посиланням
4. Інформацію про механізми захисту прав споживачів (про можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів, а також про наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства України щодо окремих видів фінансових послуг та/або продуктів);Інформація про механізми захисту прав споживачів розміщена за посиланням
5. Найменування (для фізичної особи або фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) посередників (за наявності).Фінансові послуги надаються без залучення осіб, які надають посередницькі послуги
відомості про режим робочого часу надавача фінансових послуг, протягом якого здійснюється надання відповідних видів фінансових послуг, а саме робочі та вихідні дні, робочі години та години перерви;Пн – Пт: з 9:00-18:00 без перерви
Субота й неділя – вихідні
7. Відомості про надавача фінансових послуг
відомості про фінансові показники його діяльності та економічний стан, які підлягають обов’язковому оприлюдненнюІнформація про фінансові показники розміщені за посиланням
Перелік керівниківДиректор – Ніколаєв В. А.
Головний бухгалтер – Олексюк Т.І.
Інша інформація про надавача фінансових послуг, що підлягає оприлюдненню відповідно до законодавства України, шляхом розкриття звітних даних про його діяльність (інших, ніж фінансова та консолідована фінансова звітність), що складаються та подаються відповідно до вимог законів з питань регулювання ринків фінансових послуг та прийнятих згідно з такими законами нормативно-правових актів органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послугЗ інформацією про основні показники діяльності ТОВ «ФК «А ФІНАНС» на підставі поданої до Національного банку України звітності можна ознайомитись за гіперпосиланням