Реєстр приміщень ТОВ «ФК «А ФІНАНС», у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах знаходиться за посиланням:

https://bank.gov.ua/ua/supervision/monitoring/register?page=1&perPage=5&search=&edrpou=&address=&date_from=&date_to=