Механізми захисту прав споживачів фінансових послуг:

а) наявна можливість та порядок позасудового розгляду скарг споживачів фінансових послуг:

Скарги та заяви споживачів приймаються за адресою:

01103, м. Київ, вулиця Михайла Бойчука, 23 прим. №2, телефон: +380443346645; +380503312645; електронна адреса: fkaf2018@gmail.com.

У разі звернення споживача із скаргою чи заявою Товариство вживає всіх необхідних заходів для вирішення/врегулювання питання/спору, та про прийняте рішення повідомляє споживача в строки та порядку, передбачені чинним законодавством України.

У випадку неможливості врегулювання спірних питань, споживач фінансових послуг може звернутися до Національного банку України, наділеного функцією по здійсненню захисту прав споживачів фінансових послуг за контактною інформацією на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку України: https://bank.gov.ua/.

б) гарантійні фонди чи компенсаційні схеми не передбачені.